Không có ảnh

Khuyến nghị cổ phiếu: HUT

25 Tháng Năm, 2021 admin1 0

Diamondcapital khuyến nghị giao dịch cổ phiếu HUT Ngày khuyến nghị: 25/5/2021 Khuyến nghị: MUA Giá hiện tại: 6.600 đồng/cổ phiếu Giao dịch:    mua lần 1 (30%) trong vùng 6.500 – 6.600 đồng/cổ phiếu               …]

Không có ảnh

Khuyến nghị cổ phiếu: FIT

25 Tháng Năm, 2021 admin1 0

Diamondcapital khuyến nghị giao dịch cổ phiếu FIT Ngày khuyến nghị: 25/5/2021 Khuyến nghị: MUA Giá hiện tại: 12.600 đồng/cổ phiếu Giao dịch: mua lần 1 trong vùng 12.500 – 13.000/cổ phiếu Giá mục tiêu: 15.000 – 16.800 đồng/cổ phiếu